FERRULE GASKET (ซีลยางเฟอรูล)

MATERIAL : SILICONE, EPDM, PTFE, VITON
SIZE : 1/2″ – 12″

รายละเอียด : ปะเก็นเฟอรูลฟู้ดเกรด Ferrule Gasket ซีลยางฟู้ดเกรด ซีลยางสำหรับเฟอรูล เฟอรูลครบชุดสแตนเลสและฟิตติ้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า