SANITECHTHAI.COM https://sanitechthai.com Sanitary Stainless Steel :Tubes,Valves,Pumps,Fittings Thu, 18 Jan 2018 03:52:17 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.3 https://i2.wp.com/sanitechthai.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-sanitechlogo-512.png?fit=32%2C32&ssl=1 SANITECHTHAI.COM https://sanitechthai.com 32 32 158148729 ยอดการผลิตเหล็กดิบจีนเดือนพฤศจิกายนขยายตัวในอัตราที่ลดลง https://sanitechthai.com/2018/01/16/%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b9%80/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259c%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580 https://sanitechthai.com/2018/01/16/%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b9%80/#respond Tue, 16 Jan 2018 06:17:29 +0000 https://sanitechthai.com/?p=814
สมาคมเหล็กโลก หรือ World Steel Association เปิดเผย ตัวเลขยอดการผลิตเหล็กดิบของโลกเดือนพฤศจิกายน 2017 อยู่ที่ 136 ล้านตัน ขยายตัวเพียงร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ยอดผลิตเหล็กดิบของโลกสะสม 11  เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 1,536 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ยอดการผลิตเหล็กดิบของจีนเดือนพฤศจิกายน 2017 อยู่ที่ 66.15 ล้านตัน ขยายตัวเล็กน้อยเพียงร้อยละ 2.2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ตามรายงานล่าสุดของ WSA พบว่ายอดการผลิตเหล็กดิบของโลกลดลงตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ทั่วโลก โดยสาเหตุหลักมาจากโรงงานทางภาคเหนือและภาคตะวันออกของจีนปรับลดการผลิตเหล็กในช่วงฤดูหนาว

สำหรับการผลิตเหล็กดิบของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียขยายตัวเล็กน้อยในเดือนพฤศจิกายน 2017 ยอดการผลิตเหล็กดิบของญี่ปุ่นขยายตัวร้อยละ 1 อยู่ที่ 8.7 ล้านตัน ส่วนเกาหลีใต้ยอดการผลิตเหล็กดิบขยายตัวร้อยละ 0.9 อยู่ที่ 5.7 ล้านตัน ขณะที่ยอดการผลิตเหล็กดิบของประเทศอินเดียขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 4.2 อยู่ที่ 8.4 ล้านตัน

ทวีปแอฟริกามียอดผลิตเหล็กดิบขยายตัวในอัตราสูงที่สุดร้อยละ 22 ด้วยแรงหนุนจากยอดการผลิตเหล็กดิบของประเทศอียิปต์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 36.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ยอดผลิตเหล็กดิบของทวีปอเมริกาเริ่มฟื้นตัว ยอดผลิตเหล็กดิบของทวีปอเมริกาเหนือขยายตัวร้อยละ 8.9 อยู่ที่ 9.7 ล้านตัน โดยยอดผลิตเหล็กดิบของบราซิลฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 3 ล้านตันในเดือนพฤศจิกายน หรือ ขยายตัวร้อยละ 15.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนยอดการผลิตเหล็กดิบของทวีปอเมริกาใต้ขยายตัวร้อยละ 12.7 อยู่ที่ 3.8 ล้านตันในเดือนพฤศจิกายน โดยยอดการผลิตเหล็กดิบของสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 8.5 อยู่ที่ 6.7 ล้านตัน

ยอดการผลิตเหล็กดิบของสหภาพยุโรปเดือนพฤศจิกายน 2017 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาด้วยแรงหนุนจากยอดการผลิตเหล็กดิบของประเทศเยอรมัน อิตาลี และสเปน ที่ขยายตัวร้อยละ 4.5 ร้อยละ 3.3 และ ร้อยละ 18 ตามลำดับ ส่วนยอดการผลิตเหล็กดิบของประเทศตุรกียังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในปีนี้อยู่ที่ 3.1 ล้านตันในเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ในช่วง 11 เดือนแรกปีนี้ยอดการผลิตเหล็กดิบของตุรกีขยายตัวสูงถึงร้อยละ 12.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2016

สำหรับยอดการผลิตเหล็กดิบของเครือรัฐเอกราช หรือ C.I.S ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.8 ในเดือนพฤศจิกายน โดยยอดการผลิตเหล็กดิบของรัสเซียพุ่งขึ้นกว่า 6 ล้านตัน ขณะที่ยอดการผลิตเหล็กดิบของยูเครนลดลงร้อยละ 4.9 อยู่ที่ 1.9 ล้านตัน

ทวีปตะวันออกกลางมียอดการผลิตเหล็กดิบขยายตัวร้อยละ 6.2 โดยประเทศอิหร่านมียอดการผลิตเหล็กดิบขยายตัวมากที่สุดร้อยละ 24.4 อยู่ที่ประมาณ 2 ล้านตันในเดือนพฤศจิกายน 2017

Crude steel production

(000 mt)

Nov-17 Jan-Nov 2017 Jan-Nov

2016

% change
EU 28 13,983 154,916 149,253 3.80%
Other Europe 3,388 36,951 32,809 12.60%
CIS 8,585 93,828 93,419 0.40%
N. America 9,679 106,382 101,580 4.70%
S. America 3,834 40,055 37,114 7.90%
Africa 1,187 12,359 10,666 15.90%
Middle East 2,698 29,682 26,519 11.90%
Asia 92,388 1,056,385 1,000,347 5.60%
Oceania 538 5,453 5,324 2.40%
Total 136,280 1,536,011 1,457,032 5.40%

แหล่งข้อมูล http://iiu.isit.or.th ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็ก

]]>
https://sanitechthai.com/2018/01/16/%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b9%80/feed/ 0 814
สมาคมฯเหล็ก วอน “อุตตม” ชะลอใบอนุญาตตั้งโรงงานเหล็กจีน https://sanitechthai.com/2018/01/16/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%af%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81-%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%a1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25af%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2581-%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599-%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a1 https://sanitechthai.com/2018/01/16/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%af%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81-%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%a1/#respond Tue, 16 Jan 2018 06:15:21 +0000 https://sanitechthai.com/?p=810

นายทวีศักดิ์ ตั้งเด่นไชย นายกสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทยเปิดเผยภายหลังการเข้าพบนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมว่า ได้เข้ามาหารือถึงปัญหากรณีการตั้งโรงงานเหล็กเส้นในไทย เนื่องจากเป็นการนำเข้าเครื่องจักรมือ 2 จากโรงงานเหล็กเส้นของจีนที่ถูกปิดตัวไปแล้ว และมาตั้งใหม่ในไทย 3-4 ราย กำลังผลิตแห่งละ 3 แสนตันต่อปี จึงมีความกังวลเรื่องของผลกระทบทั้งปริมาณเหล็กที่กำลังล้นตลาด รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกครั้ง หลังจากที่ทำการศึกษามาแล้วก่อนหน้านี้ และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) จะหารือถึงหลักเกณฑ์อีกครั้งในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ เอกชน ได้เสนอแนวทางแก้ไขไว้ คือ 1.ชะลอการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานเหล็กใหม่ไปก่อนอย่างน้อย 5 ปี หรือจนกว่าการใช้กำลังการผลิตของผู้ประกอบการในประเทศเพิ่มขึ้น 2.ใบอนุญาตกิจการโรงงานเหล็กใหม่ ทำได้แต่ควรเป็นการผลิตเหล็กที่มีคุณภาพสูง เหล็กที่ยังต้องพึ่งพาการนำเข้า เช่น ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ เหล็กไร้สนิม เหล็กแท่งแบน(Slab)

แหล่งที่มา : ประชาชาติธุรกิจ http://iiu.isit.or.th

]]>
https://sanitechthai.com/2018/01/16/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%af%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81-%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%a1/feed/ 0 810
เตา EAF เทรนการลงทุนใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเหล็กจีนในปีหน้า https://sanitechthai.com/2018/01/16/%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b2-eaf-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b3/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b2-eaf-%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b3 https://sanitechthai.com/2018/01/16/%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b2-eaf-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b3/#respond Tue, 16 Jan 2018 06:04:03 +0000 https://sanitechthai.com/?p=791

แหล่งข่าวรายงานว่า ปัจจุบันผู้ผลิตเหล็กจีนกำลังให้ความสนใจติดตั้งเตาหลอมเหล็กแบบ electric arc furnaces เพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วยผู้ผลิตเหล็กมีผลการดำเนินงานดีขึ้นในปีนี้ ประกอบกับเศษเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมีราคาถูกลงเนื่องจากมีอุปทานเหลือหลังจากรัฐบาลจีนใช้นโยบายกำจัดเตาหลอมเหล็กแบบ induction furnaces

นาย Shen Wenrong ประธานบริษัท Shagang Group ให้ข้อสังเกตว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนเตา EAF สร้างความกังวลมากกว่าความน่ายินดีสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กจีน

ความไม่แน่นอนที่ใหญ่ที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กจีนในปีหน้าคือ การเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตเหล็กจากเตา EAF และมีโอกาสประมาณ 20% ที่จะทำให้อุตสาหกรรมเหล็กจีนในปี 2018 ไม่ดีเหมือนปีนี้

ในปี 2018 อุตสาหกรรมเหล็กจีนอาจมีโรงงานผลิตเหล็กจากเตา EAF เพิ่มขึ้นอีกราว 100-200 เตา ซึ่งจะทำให้ยอดผลิตเหล็กดิบของจีนเพิ่มขึ้นประมาณ 20-40 ล้านตัน และอาจเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปี 2019

นาย Shen กล่าวว่าปัจจุบันอัตรากำไรต่อตันของผู้ผลิตเหล็กจีนยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า 6-7%

หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องควรติดตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนเตาหลอมเหล็ก EAF ที่ติดตั้งใหม่ การขยายกำลังการผลิตเหล็กจากเตา EAF ไม่ได้เป็นเพียงแค่การกระทำที่สวนทางกับนโยบายการลดกำลังการผลิตเหล็กดิบของจีน แต่ยังทำให้ตลาดปั่นป่วนและส่งผลกระทบต่อความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานเหล็กจีนอีกด้วย

ในการวิเคราะห์ตลาดเมื่อเร็วๆนี้  สมาคมเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศจีนออกมาเตือนว่า ด้วยผลกำไรของผู้ผลิตเหล็กที่สูงขึ้นทำให้โรงงานเหล็กบางโรงงานเห็นโอกาสในการลงทุนเตา EAF ใหม่เพื่อทดแทนกำลังการผลิตเหล็กที่หายไป ซึ่งการแสวงหาผลกำไรดังกล่าวจะเป็นอันตรายต่อภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็กจีน ถ้านำเอาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ผิดกฏหมายเข้ามาดำเนินกิจการ

Platts รายงานว่า กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนอาจจะมีการใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในการปิดโอกาสในการลงทุนเตา EAF ใหม่

แหล่งข้อมูล http://iiu.isit.or.th ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็ก

 

]]>
https://sanitechthai.com/2018/01/16/%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b2-eaf-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b3/feed/ 0 791
ราคาเหล็กยุโรปทำสถิติสูงสุดในรอบ 6 ปี https://sanitechthai.com/2018/01/16/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%aa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b8%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25aa https://sanitechthai.com/2018/01/16/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%aa/#respond Tue, 16 Jan 2018 06:01:52 +0000 https://sanitechthai.com/?p=788

MEPS (INTERNATIONAL) LTD เผยราคาเหล็กทรงแบนในภูมิภาคยุโรปปี 2017 เฉลี่ยอยู่ที่ 620 ยูโรต่อตัน ซึ่งเป็นราคาสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2011

ตามการรายงานของ MEPS พบว่าในช่วงต้นปี 2017 ราคาเหล็กในภูมิภาคยุโรปเพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับสูงก่อนจะเริ่มลดลงในช่วงไตรมาสที่สองและกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งในช่วงฤดูร้อน

ขณะที่ตลาดเหล็กทรงแบนยังคงทำผลงานได้ดีในช่วงเดือนตุลาคม การบริโภคเหล็กยังคงแข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือของภูมิภาค

ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ทางตอนเหนือและตอนใต้ของยุโรปกำหนดราคาเสนอขายเหล็กแผ่นรีดร้อนไว้ต่ำสุดที่ 540 – 560 ยูโรต่อตัน

ในเดือนกันยายนภาคอุตสาหกรรมการผลิตของเยอรมันนีเติบโตแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 6 ปี การบริโภคเหล็กขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากจากอุปสงค์เหล็กในอุตสาหกรรมก่อสร้างและยานยนต์

ภาพรวมการบริโภคเหล็กในฝรั่งเศสอยู่ในเกณฑ์ดีโดยได้รับแรงหนุนจากการผลิตรถยนต์และการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามตลาดเหล็กแผ่นยังคงมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนค่อนข้างเงียบเหงาในช่วงต้นเดือนตุลาคม เมื่อราคาเหล็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี

ราคาเหล็กในประเทศอิตาลียังคงอยู่ในระดับคงที่ เนื่องจากคำสั่งซื้อจากโรงงานลดลงในช่วงต้นเดือนตุลาคม ผู้ผลิตเหล็กในประเทศเริ่มให้ส่วนลดเล็กน้อยสำหรับการสั่งซื้อในปริมาณมาก ปริมาณสต๊อกเหล็กที่พ่อค้าคนกลางยังคงอยู่ในระดับสูง สะท้อนให้เห็นถึงอัตรากำไรจากการขายที่ไม่ดีนัก ตัวแทนจำหน่ายส่วนใหญ่หวังว่าจะสามารถกำจัดสินค้าคงเหลือในสต๊อกให้หมดไปภายในปลายปีนี้

กิจกรรมการก่อสร้างในสหราชอาณาจักรลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนกันยายน ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงเป็นบวก อย่างไรก็ตามศูนย์บริการเหล็กแจ้งว่าความต้องการใช้เหล็กจากผู้ใช้ปลายทางมีน้อยกว่าปกติเมื่อเทียบกับช่วงเวลานี้ของทุกปี

ราคาเหล็กในเบลเยี่ยมปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน ผู้ซื้อรู้สึกว่าตลาดจะทรงตัวอยู่ในระดับปัจจุบันไปจนถึงช่วงปลายปี แม้ว่าผู้ผลิตมีแนวโน้มจะปรับเพิ่มราคาเสนอขายให้สูงขึ้นในช่วงต้นปี 2018 ส่วนอุปสงค์เหล็กในประเทศเติบโตแข็งแรงดี

ภาคการผลิตของสเปนฟื้นตัวดีขึ้นในเดือนกันยายน ราคาผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนในตลาดยังคงมีเสถียรภาพและปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนตุลาคมเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

]]>
https://sanitechthai.com/2018/01/16/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%aa/feed/ 0 788
ราคาเหล็กตลาดเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ผลิตปรับเพิ่มราคาเสนอขาย https://sanitechthai.com/2018/01/16/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1 https://sanitechthai.com/2018/01/16/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1/#respond Tue, 16 Jan 2018 05:57:10 +0000 https://sanitechthai.com/?p=784
แหล่งข่าวรายงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พย 2017 ที่ผ่านมา ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในตลาดเอเชียปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตเหล็กในภูมิภาคต่างๆ ปรับเพิ่มราคาเสนอขาย S&P Global Platts ประเมินราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนเกรด SS400 หนา 3 มม ส่งออก ณ ท่าเรือประเทศจีนเฉลี่ยอยู่ที่ $546-$548 ต่อตัน (FOB China) และ ราคานำเข้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉลี่ยอยู่ที่ $556-$558 ต่อตัน (CFR East Asia) ขณะที่ราคาจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนเกรด Q235 หนา 5.5 มม ในตลาดประเทศจีนเฉลี่ยอยู่ที่ 4,090-4,110 หยวนต่อตัน (ex-stock with 17% VAT) สำหรับราคาเหล็กเส้นในตลาดเอเชียก็ได้แรงหนุนจากราคาเหล็ก rebar ในจีนที่แข่งแกร่งขึ้น แหล่งข่าวรายงาน ราคาเหล็กเส้นในตลาดเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันเมื่อวันศุกร์ที่ 24 พย 2017 ที่ผ่านมา S&P Global Platts ประเมินราคาเหล็ก rebar เส้นผ่าศูนย์กลาง 16-20 มม เกรด BS500 ส่งออก ณ ท่าเรือประเทศจีนเฉลี่ยอยู่ที่ $518-$520 ต่อตัน (FOB China) ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ $3.50 ต่อตัน เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า แหล่งข้อมูล http://iiu.isit.or.th ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็ก
]]>
https://sanitechthai.com/2018/01/16/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1/feed/ 0 784
ปธ.อุตฯเหล็กคาดปีนี้ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงร้อยละ 11-12% https://sanitechthai.com/2018/01/16/%e0%b8%9b%e0%b8%98-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%af%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%2598-%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25af%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b2 https://sanitechthai.com/2018/01/16/%e0%b8%9b%e0%b8%98-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%af%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2/#respond Tue, 16 Jan 2018 05:54:37 +0000 https://sanitechthai.com/?p=779
 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก คาด ปีนี้ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงร้อยละ 11-12% มองปีหน้าฟื้นลงทุนภาครัฐหนุน

นายวิกรม วัชระคุปต์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็ก ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี คาดจะขยายตัวโดดเด่นที่สุดเมื่อเทียบกับ 3 ไตรมาสแรกของปี โดยมีปัจจัยมาจากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น และอานิสงค์จากสถานการณ์ค่าเงินบาท โดยปีนี้อุตสาหกรรมเหล็ก จะขยายตัวได้ในอัตราที่ชะลอตัวลงร้อยละ 11-12 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ร้อยละ 13-14 เนื่องจากในช่วงดังกล่าวมีการกักตุนสินค้าเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ตัวเลขภาพรวมทั้งปีสูงขึ้น

ขณะที่ สถานการณ์ปีหน้า คาดว่า จะดีกว่าปีนี้ เนื่องจากโครงการลงทุนภาครัฐมีความคืบหน้า หลายแผนงานมีกำหนดการเริ่มการก่อสร้าง การเบิกจ่ายของภาครัฐ การจัดการเลือกตั้ง ซึ่งขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงร้อยละ 6-7

ส่วนเรื่องการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในปีหน้า ในส่วนของอุตสาหกรรมเหล็กไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากอัตราค่าจ้างเฉลี่ยจะอยู่ที่ 400 – 500 บาทต่อวัน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ค่าแรงขั้นต่ำ

แหล่งข้อมูล http://iiu.isit.or.th ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็ก

แหล่งที่มา : สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น

 

]]>
https://sanitechthai.com/2018/01/16/%e0%b8%9b%e0%b8%98-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%af%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2/feed/ 0 779