นายทวีศักดิ์ ตั้งเด่นไชย นายกสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทยเปิดเผยภายหลังการเข้าพบนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมว่า ได้เข้ามาหารือถึงปัญหากรณีการตั้งโรงงานเหล็กเส้นในไทย เนื่องจากเป็นการนำเข้าเครื่องจักรมือ 2 จากโรงงานเหล็กเส้นของจีนที่ถูกปิดตัวไปแล้ว และมาตั้งใหม่ในไทย 3-4 ราย กำลังผลิตแห่งละ 3 แสนตันต่อปี จึงมีความกังวลเรื่องของผลกระทบทั้งปริมาณเหล็กที่กำลังล้นตลาด รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกครั้ง หลังจากที่ทำการศึกษามาแล้วก่อนหน้านี้ และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) จะหารือถึงหลักเกณฑ์อีกครั้งในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ เอกชน ได้เสนอแนวทางแก้ไขไว้ คือ 1.ชะลอการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานเหล็กใหม่ไปก่อนอย่างน้อย 5 ปี หรือจนกว่าการใช้กำลังการผลิตของผู้ประกอบการในประเทศเพิ่มขึ้น 2.ใบอนุญาตกิจการโรงงานเหล็กใหม่ ทำได้แต่ควรเป็นการผลิตเหล็กที่มีคุณภาพสูง เหล็กที่ยังต้องพึ่งพาการนำเข้า เช่น ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ เหล็กไร้สนิม เหล็กแท่งแบน(Slab)

แหล่งที่มา : ประชาชาติธุรกิจ http://iiu.isit.or.th